“Բի Էլ Սի Գրուպ” բիզնես իրավախորհրդատվական ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող առաջատար ընկերություններից է:
Ընկերությունը մատուցում է որակյալ իրավաբանական ծառայություններ իրավունքի բոլոր ոլորտներում: 

Ընկերությունը մասնագիտացած է հետևյալ ոլորտներում

Անշարժ գույքի շուկա և կառուցապատում

Կորպորատիվ իրավունք

Հանքարդյունաբերության ոլորտ

Ավիատրանսպորտի գրանցում և շահագործում

Մրցակցային իրավունք (տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրություն)

Իրավական համապատասխանություն (legal compliance)

Ընկերությունը համալրված է մասնագիտական աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող մասնագետներով, ովքեր կարող են օգնել լուծել բարդ իրավական խնդիրներ իրավունքի բոլոր ոլորտներում։ Ընկերությունը մատուցում է նաև համալիր ֆինանսաիրավական ծառայություններ, բիզնեսի ռազմավարական զարգացման ծրագերի մշակման, մասնագիտական վերապատրասումների և դասընթացների անցկացման ծառայություններ։
Հաշվի առնելով իրավունքի զարգացման և տեխնոլոգիական վերափոխման արագ տեմպերը՝ մենք ստեղծում ենք ապագա իրավաբանական ծառայությունների աշխարհը:

Մեր մասին թվերով

դատական գործեր

կազմած պայմանագրեր

և ավել գոհ հաճախորդներ

տարի այս ոլորտում

իրավական խորհրդատվություն

Մեր սկզբունքներն են

Գաղտնիություն

Ապահովություն

w

Մշտական կապ

Համագործակցություն

BLC Group-ն իր գործընկերների և հաճախորդների համար երաշխավորում է ճիշտ ժամանակին կատարված աշխատանք, համագործակցության  շահավետ պայմաններ, գաղտնիություն, ինչպես նաև մշտական կապի հնարավորություն։

BLC GROUP