Անշարժ գույքի շուկա և կառուցապատում

Հանքարդյունաբերության ոլորտ

Մրցակցային իրավունք

(տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտ)

Կորպորատիվ իրավունք

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Ապրանքային նշանը նիշ է, որն օգտագործվում է մեկ անձի ապրանքները և (կամ) ծառայություններն այլ անձի ապրանքներից և (կամ) ծառայություններից տարբերելու համար։ Այս նշանի գրանցումը իրավատիրոջը տալիս է ապրանքային նշանն օգտագործելու բացառիկ իրավունք։ Ապրանքային նշանի գրանցման ծառայությունը իր մեջ ներառում է խորհրդատվություն, ապրանքային նշանի վերաբերյալ ազգային և միջազգային ուսումնասիրություն, հայտի կազմում, գրանցում (վկայագրի ստացում)։

Սկսել հիմա

Անձնական տվյալների պաշտպանություն

Աշխատանքային իրավունք

Բանկային և այլ ֆինանսական ծառայություններ

Դատական ներկայացուչություն, վեճերի այլընտրանքային լուծում (արբիտրաժ, հաշտարարություն)